Miten asuminen muuttuu tulevaisuudessa

23.11.2020

Tässä blogissani avaan hieman asumisen tulevia muutoksia, joka eroaa varsinaisesta sisustussuunnittelusta, vaikka sisustussuunnittelija olenkin. Työssäni on tärkeää pysyä hereillä myös siitä, miten rakennuskulttuuri, ympäristö ja elämäntyylit muuttuvat. Siksi olen etsinyt kanavia, joilla päivittää suuntauksia, jotka sitten ohjaavat myös tulevia sisustussuunnitelmia.

Olen onnistunut pääsemään mukaan mielenkiintoisiin web-seminaareihin, joista olen saanut kuulla hyvin samankaltaisia ennusteita tulevaisuuden asumisen malleista. Uskon vahvasti, että näillä keskusteluilla on pohjaa tulevalle todellisuudelle, koska nyt on jo nähtävissä selkeitä vaatimuksia rakentamisen ja asumisen muutostarpeille.

Asuminen tulee muuttumaan, omistaminen ja tietyn kaavan noudattaminen, eivät enää ole tärkeitä. Tämä asettaa haasteita tulevaisuuden asuntosuunnittelijoille ja sisustajille.

Tulevaisuus tulee perustumaan laajakaistastruktuuriin ja siksi sen rakentaminen on tärkeimpiä asioita ihmiselle ja tulevaisuuden asumiselle. Kutsutaan sitä, vaikka tulevaisuuden "älykkään asumisen" muodoksi, digikehitykseksi. Ihmisten vaatimukset asuinympäristön palveluista, liikkuvuudesta ja osallistumisesta kasvavat.

Asumisen ja asumisjärjestelyiden eri variaatioiden kysyntä lisääntyy. Kodit erilaistuvat ja tarve joustavista asumismalleista synnyttävät uusia vaatimuksia. Vuokralle vai omaan, asutaanko yhteisössä vai yhteisöllisyydessä. Uusien elintapojen myötä mikrohuoneistot, pienet asunnot ja talot sekä erilaiset palveluasumisen muodot kasvavat kysynnän seurauksena. Syntyy entistä enemmän yhteisöjä. Kaikkea ei myöskään tarvitse omistaa itse. Rakennuksiin tehdään yhteisiä sosiaalisia tiloja, jossa vaihdetaan ajatuksia, kokkaillaan, harrastetaan erilaisia aktiviteettejä, lainataan naapurilta, jos itsellä ei ole jne. Tämä lisää yhteenkuuluvuutta, poistaa yksinäisyyttä, antaa tilaa omalle asumiselle. Muutoksella on myönteinen vaikutus ihmisiin.

Maa kallistuu, neliöt muuttuvat kuutioiksi, digitaalisuus, energiatehokkuus, ilmastomuutos, tietoisuus ympäristöstä ja ekologisuudesta kasvaa. Syntyy vuoropuhelu asumisen ja käytännön toimivuuden välille. Automatiasta tulee välttämättömyys, huolehtija, jotta ihmisillä olisi helpompaa ja turvallisempaa. Taustalla vaikuttaa teknologia, jota sisustus ja asumisen vaatimukset seuraavat. Asumisen digitaalisesta perusvarustuksesta tulee jokapäiväistä ja itsestään selvää.

Asunnot, talot - kodit rakennetaan moduuleina osittain jo nyt. Jokainen huone rakennetaan valmiiksi ja tuodaan paikalle koottavaksi kokonaisuudeksi. Tämä trendi tulee lisääntymään, koska se lyhentää rakentamisaikaa dramaattisesti. On huomattavasti kustannustehokkaampaa rakentaa talo tehdasrakennuksessa, kuin että mentäisiin isolla porukalla rakennustyömaalle, paikan päälle, joka ikinen päivä, rekat ja kuorma-autot ajelevat edes takaisin, roskaa ja rakennusjätettä syntyy paljon. Tämä on pelkästään ympäristöhyöty kysymys. Tulevaisuudessa vain pohjatyöt, moduuleiden kokoaminen ja viimeistely tehdään paikan päällä, muutoin talot rakennetaan ja kootaan tehtaalla.

Asuntojen neliöt ovat pienentyneet rajusti, myös Suomessa ja kuutiot kasvaneet. Asuntojen hinnat kallistuvat, etenkin kaupungeissa ja vuokrat jatkavat nousuaan. Maailmalla tämä sama trendi on tuonut neliöasumisen tilalle tehokkaat kuutioasumisen muodot. Rakennetaan taloja ja asuntoja ylöspäin, useampaan kerrokseen. Vaikka maankäyttö pienenee, tilat kasvavat. Tilalle tulee tehokkuus ajattelu, josta löytyvät kaikki tarpeelliset ns. asumisen "must" - elementit.

Kodin suunnittelussa on tapahtunut hyppäys kohti luontoa. Käytetään terveellisempiä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, pyritään sisustamaan luonnon elementeillä. Terveys on trendi, joka kohottaa paitsi kehoa myös mieltä. Eikä kyse ole vain kasveista, vaan laajemmasta ajattelusta, jossa erilaisia päästöjä pyritään hillitsemään.

Rakentajat ovat ottaneet käyttöön suuremmat ikkunat ja kuutiorakentamisen myötä myös kattoikkunat, tällä saadaan valoa sisätiloihin, ilman keinotekoisia lisävalaistuksia. Laseihin on kehitelty myös ns. "älylasi-teknologiaa" jonka avulla lasin sävyä ja läpinäkyvyyttä voidaan säätää kauko-ohjaimella.

Kodit varustetaan älykkäillä valaistusjärjestelmillä, jossa valot syttyvät ja sammuvat liikkumisen mukaan ja lamppujen kirkkautta ja väriä voi säätää toivotun tunnelman luomiseksi.

Säilytyksissä erilaiset sisäänrakennetut, piiloratkaisut, tulevat kehittymään. Näin saadaan enemmän neliöitä muuhun käyttöön. Sisään rakennettavia, vedettäviä tai taitettavia rakenteita, valmiita ratkaisuja asunnon eri osiin ja elämisen eri vuorokauden aikoihin. Säädettävät ja siirrettävät rakenteet lisääntyvät. Koti on elävämpi ja muokattavissa tarpeita vastaavaksi. Pienet asuintilat edellyttävät hyvää suunnittelua. Asuintilasta halutaan hyödyntää kaikki neliöt käyttöön maksimaalisesti.

Sisustuksen trendeissä näkyy vahvasti minimalistisuus. Vähemmän on enemmän. Kiinnostus terveyteen, hyvinvointiin ja luontoon, näkyvät kodeissa entistä enemmän. Ihmiset kaipaavat avoimempia tiloja ja haluavat tuoda luonnon sisään. Halutaan puhua "vihreästä kodista", joka tarkoittaa kaikkea, jossa energiaa pyritään käyttämään luontoystävällisemmin. Asumisessa asujat itse haluavat määrittää tarpeitaan asumiselleen ja asuinalueelleen. Puhutaan kodin personoinnista ja joustavuudesta. Asumisen identiteetistä.

Kaiken pohjalla ohjaa digitaalisuus, joka tuo mahdollisuuksia, helpottaa arkea ja tuo turvaa. Sen avulla voi luoda myös virtuaalitodellisuutta. Koska tekoäly kuitenkin vaatii vuoropuhelua, tuleeko tulevaisuuden kodista tietoteknisen ympäristön luomus, jossa jokainen itse rakentaa oman mielikuvitusmaailmansa avulla oman käyttäytymismallin, vai tallentaako digiäly valmiita tai opittuja rutiineja ja toimintoja, joilla se ohjailee asujaa tiettyyn käyttäytymiskaavaan, omilla huomautuksillaan ja muistutuksillaan.